Kotol spaľujúci drevnú štiepku VITOFLEX 300 – UF s výkonom 1,2 MW.