Ponúkame Vám pomoc pri vybavení dotácií z programu zelena domácnostiam.

 

 

 

 

Ak sa rozhodnete na vykurovanie Vašej domácnosti využiť obnoviteľné zdroje energie, máte možnosť požiadať o finančnú podporu formou dotácie od štátu.

Dotácie na podporu domácností sú realizované cez projekt Zelená domácnostiam.

Projekt je národným projektom podpory zameranej na využívanie tzv. malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v rodinných a bytových domoch, ktorý je pripravovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a riadený Ministerstvom životného prostredia SR. Realizátorom národného projektu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR.

Cieľom projektu Zelená domácnostiam je zvýšenie využívania OZE v rodinných domoch a s tým súvisiace znižovanie skleníkových plynov.

Tento projekt pomáha domácnostiam prekonávať ekonomickú bariéru, ktorú spôsobuje dlhšia návratnosť malých zariadení na využívanie OZE a zároveň prekonať pomer nákupnej ceny ku kúpyschopnosti obyvateľstva.

V projekte Zelená domácnostiam sú podporované malé zariadenia na výrobu elektriny (fotovoltické panely a veterné turbíny) a tepla (slnečné kolektory, kotly na biomasu, tepelné čerpadlá) v rodinných domoch pomocou OZE.

Realizátorom národného projektu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR.

Bližšie informácie o projekte Zelená domácnostiam ako aj podporované produkty nájdete TU.