Čo Vám ponúkame?

 

 

Plynové kondenzačné kotly, ktoré dosahujú vysokú účinnosť až 98 %, vďaka výmenníku tepla z ušľachtilej ocele Inox-Radial a horáku MatriX. Táto technika sa vyznačuje dlhou životnosťou, vysokou účinnosťou a taktiež bezpečnou prevádzkou. Na výmenníky tepla poskytuje výrobca záruku až 10 rokou, pokiaľ ide o netesnosti a koróziu.

 

Tepelné čerpadlá sú najmodernejším spôsobom vykurovania, ktoré pracujú na princípe obnoviteľných zdrojov  energie. Energiu na výrobu tepla čerpajú z rôznych zdrojov a to: z okolitého vzduchu, zo zeme alebo vody.

Najvyužívanejšími tepelnými čerpadlami v domácnostiach sú splitové tepelné čerpadla vzduch-voda, ktoré Vám zabezpečia vysokú mieru komfortu vďaka bezobslužnej prevádzke, nízkej spotrebe elektrickej energie a hlučnosti.

Solárne panely

 

V našom sortimente, ktorý Vám ponúkame určite nesmú chýbať ani solárne kolektory či už na výrobu teplej vody alebo podporu vykurovania.

Ploché termické kolektory sú vhodné na ohrev teplej úžitkovej vody a vákuové trubicové kolektory na podporu vykurovania.

 

Splyňovacie kotly na biomasu. Ich princíp spočíva v uvoľňovaní plynnej zložky z tuhého paliva a následného spaľovania týchto plynov v sekundárnej spaľovacej komore. V porovnaní s klasickými kotlami na tuhé palivo sú splyňovacie kotly účinnejšie, nakoľko dokonalejšie spaľujú drevnú hmotu čím znižujú spotrebu paliva a zvyšujú účinnosť spaľovania.

Pri výbere kotla na biomasu sa stačí premyslieť, či máte prístup a vzťah ku kusovému drevu, alebo chcete patričné množstvo komfortu v podobe peletového kotla s automatickým podávačom a automatickým energeticky úsporným zapaľovaním.